Χορήγηση του ηλεκτρονικού τεστ μαθησιακής εκτίμησης σε παιδιά!

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον όμιλο φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης «Αρειμάνιο» στον τομέα της μαθησιακής εκτίμησης, το Σάββατο 25/11/2017 χορηγήθηκε στους μαθητές του φροντιστηρίου, καθώς και στα παιδιά του Άρη Νικαίας και της Προοδευτικής (Μπάσκετ Κορυδαλλού), το ηλεκτρονικό τεστ μαθησιακής εκτίμησης Αμφιάραος. Σκοπός του τεστ δεν είναι να γίνει μια πλήρης μαθησιακή αξιολόγηση του παιδιού αλλά να γίνει μια πρώτη εκτίμηση – ανίχνευση των όποιων πιθανών δυσκολιών μπορεί να έχει ένα παιδί γύρω από τη διαδικασία της μάθησης. Παράλληλα, οι γονείς των παιδιών ενημερώθηκαν από τον εξειδικευμένο στις μαθησιακές δυσκολίες συνεργάτη μας, αναφορικά με τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί στους τομείς της αριθμητικής και της γλώσσας ενώ απαντήθηκαν και τυχόν ερωτήματα των γονιών.