Ψυχοθεραπεία

Αρχική / Παιδί / Ψυχοθεραπεία
ψυχοθεραπεία παιδί
  • Διενεργείται: από Ψυχολόγο (με περαιτέρω εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία).
  • Έχει ως σκοπό: τον εντοπισμό των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την όποια δυσλειτουργία ή διαταραχή του παιδιού. Στη συνέχεια εφαρμόζονται αποτελεσματικές και επιστημονικά αποδεκτές τεχνικές ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των μη λειτουργικών συμπεριφορών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού.
  • Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.
  • Αριθμός συνεδριών: ανάλογα με τη δυσκολία που θα διαγνώσει ο ειδικός στην αξιολόγηση του παιδιού (συνήθως δεν υπερβαίνει τις 30 συνεδρίες).
  • Συχνότητα συνεδριών: συνήθως 1 φορά την εβδομάδα.
  • Κάλυψη παροχών από τα ασφαλιστικά ταμεία: για την ψυχοθεραπεία προβλέπετε αποζημίωση 15 ευρώ για την κάθε συνεδρία και μέχρι 20 συνεδρίες το μήνα.

Επίσης:

  • Σε περιπτώσεις παιδιών, μέχρι τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους (18ου) της ηλικίας τους, με γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αντίστοιχης ειδικότητας και μετά από έγκριση ελεγκτού ιατρού, επιχορηγούνται οι συνεδρίες τους  από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως κατωτέρω:
  • Σε σοβαρά νοητικά ή ψυχιατρικά προβλήματα και σε παιδιά με Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης (Αυτισμό) εγκρίνεται ειδική αγωγή (λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση-ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία -θεραπεία συμπεριφοράς -εκμάθηση δυσκολιών -λογοπαιδικές ασκήσεις -συμβουλευτική γονέων -ψυχολογική υποστήριξη). Μέγιστο συνολικό αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ το μήνα.
  • Εγκρίνεται επίσης ειδική αγωγή σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) καθώς επίσης και σε παιδιά μεΚώφωση, Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Διαταραχή στην ανάπτυξη και στο λόγο, Τραυλισμό, με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό στα διακόσια εβδομήντα (250) ευρώ το μήνα.
  • Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών ή ψυχονοητικών προβλημάτων, όπως ορίζεται ανωτέρω, με μέγιστο αποδιδόμενο ποσό τα πεντακόσια ενενήντα (590) ευρώ το μήνα.