Ενήλικας

Αρχική / Ενήλικας

Ψυχιατρική εκτίμηση

Έχει ως σκοπό: τη διάγνωση της οποιασδήποτε μορφής ψυχοπαθολογίας.

περισσότερα

Συμβουλευτική

Έχει ως σκοπό: τη συζήτηση για κάποιο προσωπικό σου πρόβλημα, με κάποιον ειδικό που είναι εκπαιδευμένος να καταλάβει την κατάσταση σου και να σε βοηθήσει να επιλύσεις το ζήτημα που σε απασχολεί.

περισσότερα

Ψυχοθεραπεία

Έχει ως σκοπό: τον εντοπισμό των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την όποια δυσλειτουργία ή διαταραχή του εξυπηρετούμενου. Στη συνέχεια εφαρμόζονται αποτελεσματικές και επιστημονικά αποδεκτές τεχνικές ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των μη λειτουργικών συμπεριφορών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου.

περισσότερα

Ομάδες Ενηλίκων

Έχει ως σκοπό: διαμέσου της αλληλεπίδρασης των ενήλικων μελών της ομάδας και με την στήριξη του θεραπευτή, να διευκολύνει την επικοινωνία με τον εαυτό μας αλλά και με τον εξωτερικό κόσμο, έτσι ώστε να επέλθει η επίλυση συγκρουσιακών θεμάτων στα οποία οφείλονται οι διάφορες ψυχικές ανισορροπίες που αντιμετωπίζει ο καθένας μας.

περισσότερα