επαγγελματικός προσανατολισμός

Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

Τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός; Ο επαγγελματικός προσανατολισμός (η επαγγελματική συμβουλευτική) είναι η διαδικασία εκείνη η οποία μας βοηθάει να απαντήσουμε στο ερώτημα: τι να κάνω σχετικά με την επαγγελματική μου σταδιοδρομία (δηλαδή, τι να κάνω σχετικά με τις σπουδές μου και το επάγγελμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσω).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το εξειδικευμένο site μας για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο ακόλουθο link: http://www.success-lab.gr/

Στάδια Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στο πρώτο στάδιο (1η συνάντηση) ο ειδικός του επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιεί την πρώτη δομημένη συνέντευξη με τον υποψήφιο, η οποία έχει διάρκεια 40-50 λεπτά. Στη συνέντευξη αυτή δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου, τις προτιμήσεις του, την οικογενειακή του παράδοση, την απασχόληση των γονιών του κ.α.

Στο δεύτερο στάδιο (2η συνάντηση) ο υποψήφιος πραγματοποιεί το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (Career Gate Test K17), το οποίο διεξάγεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχει διάρκεια 30-45 λεπτά.

Στο τρίτο στάδιο (3η συνάντηση) ο ειδικός του επαγγελματικού προσανατολισμού παρουσιάζει την προσωπική έκθεση – αποτελέσματα (50-60 σελίδες) του test επαγγελματικού προσανατολισμού στον υποψήφιο και τους γονείς του, ακολουθεί συζήτηση, δίνονται πληροφορίες για τις διάφορες σχολές – τμήματα, απαντώνται πιθανές ερωτήσεις και συντάσσεται μια τελική πρόταση του ειδικού μας προς το μαθητή (σχετικά με το που πιστεύουμε, με βάση και τα στοιχεία της έκθεσής του, ότι θα ήταν καλύτερο γι’ αυτόν να προσανατολιστεί επαγγελματικά).

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να ακολουθήσουν και κάποιες επιπλέον συναντήσεις για περαιτέρω ενημέρωση του υποψηφίου και επίλυση των όποιων πιθανών αποριών.