Ομάδες Ενηλίκων

Αρχική / Ενήλικας / Ομάδες Ενηλίκων
ομάδες ενηλίκων
  • Διενεργείται: από Ψυχολόγο (με εξειδίκευση και εμπειρία στις ομάδες).
  • Έχει ως σκοπό: διαμέσου της αλληλεπίδρασης των ενήλικων μελών της ομάδας και με την στήριξη του θεραπευτή, να διευκολύνει την επικοινωνία με τον εαυτό μας αλλά και με τον εξωτερικό κόσμο, έτσι ώστε να επέλθει η επίλυση συγκρουσιακών θεμάτων στα οποία οφείλονται οι διάφορες ψυχικές ανισορροπίες που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Μέσα από τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, ευνοείται η ελεύθερη και ειλικρινής έκφραση των μελών, μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Στόχος είναι η ανακάλυψη τρόπων διαχείρισης των σχέσεων και εκδήλωσης συμπεριφορών έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δύσκολη και απαιτητική σύγχρονη καθημερινότητά μας. Οι ομάδες έχουν το ασύγκριτο πλεονέκτημα της ανάπτυξης μεγάλου ψυχοθεραπευττικού δυναμικού με πολύ μικρό οικονομικό κόστος για τον εξυπηρετούμενο.
  • Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.
  • Αριθμός συνεδριών: Ανάλογα με το αίτημα της ομάδας.
  • Συχνότητα συνεδριών: 1 φορά την εβδομάδα.