Ψυχοθεραπεία

Αρχική / Ενήλικας / Ψυχοθεραπεία
ψυχοθεραπεία
  • Διενεργείται: από Ψυχολόγο (με περαιτέρω εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία).
  • Έχει ως σκοπό: τον εντοπισμό των καθοριστικών παραγόντων πουεπηρεάζουν την όποια δυσλειτουργία ή διαταραχή του εξυπηρετούμενου. Στη συνέχεια εφαρμόζονται αποτελεσματικές και επιστημονικά αποδεκτές τεχνικές ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των μη λειτουργικών συμπεριφορών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου.
  • Μη λειτουργικές συμπεριφορές θεωρούνται οι συμπεριφορές εκείνες που μας δημιουργούν δυσκολίες στην καθημερινότητά μας. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να είναι: το χρόνιο άγχος, η κατάθλιψη, διάφορεςφοβίες, το στρες, η χαρτοπαιξία, ο ψυχαναγκασμός, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, το χρόνιο πένθος κ.α.
  • Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.
  • Αριθμός συνεδριών: ανάλογα με το πρόβλημα που τίθεται προς συζήτηση από τον εξυπηρετούμενο (συνήθως δεν υπερβαίνει τις 30 συνεδρίες).
  • Συχνότητα συνεδριών: συνήθως 1 φορά την εβδομάδα.