Ο ψυχολόγος του Αμφιάραου στο βρεφονηπιακό σχολείο “Παλατάκι”!!

Ο ψυχολόγος του Αμφιάραου στο βρεφονηπιακό σχολείο “Παλατάκι”!!

Τη Δευτέρα 09 / 09 / 2019  ο ψυχολόγος του Αμφιάραου κ. Κωστόπουλος Παναγιώτης επισκέφτηκε το βρεφονηπιακό σχολείο  «Παλατάκι»  και αξιολόγησε όλα τα παιδιά. Οι εβδομαδιαίες επισκέψεις του ψυχολόγου μας στο “Παλατάκι” εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος «Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Ολιστικής Προσέγγισης για το Παιδί Αμφιάραος».