ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σε πρώτο στάδιο προγραμματίζετε ραντεβού είτε σε δημόσιο  φορέα που εξυπηρετεί την περιοχή κατοικία σας,...