Βάσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2017

Ανακοινώθηκαν  σήμερα 24/08/2017 από το Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2017.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2016 — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015 — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΕΣΠΕΡΙΝΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα για : ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Μπορείτε να ανατρέξετε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  http://results.it.minedu.gov.gr/  και συμπληρώνοντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό σας καθώς και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών σας στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο) να δείτε το τμήμα ή τη σχολή εισαγωγής σας.