Μηχανογραφικά!

Μηχανογραφικά!

Η αγωνία των υποψηφίων έλαβε τέλος με το Υπουργείο να ανακοινώνει τους βαθμούς των συμμετεχόντων μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πλέον...

Ημερίδα στη Σύρο!

Ημερίδα στη Σύρο!

Το Σάββατο 31/05/2014, ο επιστημονικός διευθυντής του Αμφιάραου, κύριος Κωστόπουλος Παναγιώτης, βρέθηκε στη Σύρο ως κεντρικός ομιλητής σε ημερίδα με τίτλο "Διαχείριση Άγχους".