ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc

Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση Εξελικτική- Σχολική Ψυχολογία. Κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντικείμενο της Ψυχολογίας της Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Central Lancashire. Επίσης είναι εκπαιδευθείσα στη Γνωστική- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων.

Τέλος έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και ημερίδων.