Καλή Σχολική Χρονιά!

Καλή Σχολική Χρονιά!

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς

Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά,

με Υγεία και Δύναμη !!