Η ομάδα Σ.Ε.Π. του Αμφιάραου στη Χαλκίδα!

Η ομάδα Σ.Ε.Π. του Αμφιάραου στη Χαλκίδα!

Το Σάββατο 22/03/2014 η ομάδα σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) του Αμφιάραου, βρέθηκε στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης “Σύγχρονο Οικοδιδασκαλείο” στη Χαλκίδα και πραγματοποιησε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας του επαγγελματικού προσανατολισμού (δομιομένη προσωπική συνέντευξη και αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή – Career Gate Test K17) σε 5 παιδιά. Σε 15 ημέρες θα ακολουθήσει και το δεύτερο στάδιο της όλης διαδικασίας. Ευχαριστούμε την κυρία Κοκονού Κωνσταντίνα για την άψογη φιλοξενία της.