Υπηρ. Παιδικών Σταθμών

Αρχική / Συνεργασίες / Υπηρ. Παιδικών Σταθμών

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ”

Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σήμερα όπως π.χ. δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, σύνδρομο Asperger, δυσορθογραφία, επιθετικότητα, μειωμένη αυτοπεποίθηση και άλλα πολλά, δημιουργούνται, ενισχύονται και στη συνέχεια, τις περισσότερες φορές, παγιώνονται σε πολύ μικρή ηλικία, από τα 3 έως τα 7 περίπου έτη. Οι δυσκολίες αυτές θα είχαν αντιμετωπισθεί πολύ καλύτερα εάν είχε γίνει έγκαιρα η σωστή διάγνωσητου προβλήματος, μεταξύ των 2,5 και 6 ετών, στα χρόνια δηλαδή που το παιδί βρίσκεται στον παιδικό σταθμό. Η διάγνωση σε αυτή την ηλικία προσφέρει το ασύγκριτο πλεονέκτημα της εξολοκλήρου ή σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατάστασης του προβλήματος. Ένα πρόβλημα στο λόγο για παράδειγμα, πολύ δύσκολα μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως αν η διάγνωση έρθει μετά τα 7 ή 8 έτη του παιδιού μας.

Μελέτες επάνω στο θέμα αυτό έχουν δείξει ότι οι γονείς παρότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους ενδιαφέρονται πολύ για την πορεία των παιδιών τους, επειδή, ωστόσο, δεν είναι ειδικοί και επομένως δεν οφείλουν να γνωρίζουν όπως ένας ειδικός, μαθαίνουν πολύ αργά την πραγματική δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί τους, και μάλιστα τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει σε τέτοια ηλικία, που είναι δύσκολη ή και αδύνατη η πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Με βάση τα παραπάνω και μελετώντας πολλές σύγχρονες έρευνες επάνω στο θέμα αυτό, σχεδιάσαμε με σοβαρότητα και σεβασμό στις ανάγκες του σύγχρονου παιδιού, ένα επιστημονικό πρόγραμμα παρακολούθησης των αναγκών του, με βάση τα στάδια της εξελικτικής του πορείας από τη βρεφική μέχρι και την πρώτη παιδική του ηλικία. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο παροχής υπηρεσιών όλων των ειδικοτήτων (π.χ. παιδοψυχίατρος, παιδίατρος, παιδοψυχολόγος, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, παιδοδοντίατρος, διατροφολόγος) που σχετίζονται με τις όποιες πιθανές δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί μας στην πρώτη παιδική του ηλικία (μεταξύ 2,5 και 6 ετών). Στόχος του προγράμματος μας είναι η έγκαιρη και σωστή διάγνωση του προβλήματος έτσι ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα και τα χρονικά περιθώρια της όσο το δυνατόν πληρέστερης αποκατάστασης του προβλήματος των παιδιών τους.

Το πρόγραμμά μας αποτελεί ένα πλήρες πακέτο με παροχές εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες:

Ομάδα Ειδικών

Παρακολούθηση των παιδιών από πλήρη ομάδα ειδικών, σε μηνιαία βάση στο χώρο του παιδικού σας σταθμού (μια ειδικότητα / ένα δίωρο ανά εβδομάδα).

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Δυο επιστημονικών – εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανά έτος για το προσωπικό σας σε κάποιο κεντρικό ξενοδοχείο της περιοχής σας (με έξοδα της εταιρείας μας).

Ενημερωτικά Σεμινάρια

Δυο επιστημονικών – ενημερωτικών σεμιναρίων ανά έτος για τους γονείς των παιδιών του σταθμού σας σε κάποιο κεντρικό ξενοδοχείο της περιοχής σας (με έξοδα της εταιρείας μας).

Εποπτεία Προσωπικού

Συνεχή εποπτεία του προσωπικού μας από επιστημονικό υπεύθυνο εγνωσμένου κύρους στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

Σκοπός μας είναι οι γονείς του κάθε παιδιού, φεύγοντας από τον παιδικό σταθμό, να έχουν στα χέρια τους τον προσωπικό φάκελο του παιδιού τους, ο οποίος θα δείχνει τις όποιες πιθανές δυσκολίες έχει το παιδί τους (αν υπάρχουν τέτοιες) καθώς και τον αποτελεσματικότερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν.

Εάν είστε ιδιοκτήτης κάποιου παιδικού σταθμού και ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης ολιστικής Προσέγγισης για το Παιδί ” επικοινωνήστε μαζί μας.

    Όνομα: (*)

    Email: (*)

    Θέμα: