Οι Μαθησιακοί Τύποι: Πώς μαθαίνει καλύτερα το κάθε παιδί

Οι Μαθησιακοί Τύποι: Πώς μαθαίνει καλύτερα το κάθε παιδί

Το άτομο μαθαίνει χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του, αντιδρώντας σε ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό στυλ μάθησης. Ο μαθησιακός τύπος είναι εκείνος  που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει πιο εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Άλλοι λειτουργούν καλύτερα μέσα από τη θεωρία και τις αφηρημένες έννοιες, άλλοι παρατηρώντας τα φαινόμενα και τη φύση γύρω τους, άλλοι μέσω της βιωματικής μάθησης και άλλοι μέσω του προσωπικού ενδοσκοπικού στυλ. Κανένα είδος μαθησιακού τύπου δεν είναι καλύτερο από το άλλο. Το καθένα είναι διαφορετικό και δίνει χαρακτηριστικές δυνατότητες και αδυναμίας στον κάθε μαθητή.

Έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο γιατί δεν διδάσκονται μέσω του σωστού μαθησιακού τύπου που τους διευκολύνει να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τις γνώσεις. Γι’ αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το μαθησιακό τύπου του κάθε μαθητή ώστε να παρέχονται τα κατάλληλα ερεθίσματα που θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στις μαθησιακές απαιτήσεις.

Οι κυρίαρχοι μαθησιακοί τύποι είναι 6 και είναι οι εξής :

  1. Ακουστικός

Ο μαθητής με ακουστικό τύπο μαθαίνει μέσα από ακουστικές πληροφορίες, συνομιλίες, διαλέξεις, ηχογραφήσεις κ. α. Μπορεί πολλές φορές να φαίνεται αφηρημένος και να κοιτάει έξω από το παράθυρο, παρόλα αυτά μπορεί να αποθηκεύει τις γνώσεις μέσω της ακουστικής οδούς. Αυτός ο μαθητής αρέσκεται στο να τραγουδά, να σφυρίζει, να κινείσαι ρυθμικά χτυπώντας τα δάχτυλα ή το πόδι, να παίζει μουσικά όργανα και να ακούει μουσική. Αντιλαμβάνεται τους ήχους και τους ρυθμούς τόσο της μουσικής όσο και στο γενικότερο περιβάλλον και θυμάται μελωδίες.

Στο κομμάτι της μελέτης, τον βοηθάει πολύ να διαβάζει δυνατά, ώστε να ακούει τη φωνή του και να δημιουργεί στίχους και ρυθμικότητα στο διάβασμα για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση του.

  1. Οπτικός

Ο μαθητής οπτικού τύπου μαθαίνει μέσα από οπτικές πληροφορίες, οπτικά μέσα, εικόνες, διαγράμματα, διαφάνειες, κινούμενα σχέδια, κ.α. Επειδή χρησιμοποιεί πολύ τα μάτια του ώστε να μάθει, είναι πολύ καλός στην οπτικοποίηση  της γνώσης, τους χάρτες και στην απομνημόνευση μέσω της εικόνας. Αυτός ο τύπος αρέσκεται να διαμορφώνει πράγματα, να σχεδιάζει, να ζωγραφίζει, να φαντάζεται, να ονειροπολεί κ.λπ.

Στο κομμάτι της μελέτης, τον βοηθάει να κρατάει σημειώσεις, να ζωγραφίζει τα δεδομένα, να οπτικοποιεί, να κάνει σχήματα και νοηματικούς χάρτες και να βλέπει βίντεο και εικόνες με πληροφορίες.

  1. Λεκτικός

Ο μαθητής με λεκτικό τύπο μαθαίνει μέσα από  λεκτικές πληροφορίες, σχέσεις μεταξύ εννοιών, εξαγωγή συμπερασμάτων και περιλήψεων από κείμενα, το γραπτό λόγο γενικά, κ.λπ. Είναι καλός σε κομμάτια μνήμης και απομνημόνευσης γραπτού λόγου δηλαδή στο να θυμάσαι ονόματα, μέρη, χρονολογίες και καθημερινά πράγματα. Αυτός ο τύπος αρέσκεται να μιλά, να διαβάζει, να γράφει, να παίζει παιχνίδια με λέξεις, να ορθογραφεί και να συζητά.

Στο κομμάτι της μελέτης, τον βοηθάει να έχει τις πληροφορίες σε μορφή γραπτού λόγου και τις εμπεδώνει γράφοντάς τες στο χαρτί.

  1. Κιναισθητικός

Ο μαθητής με κιναισθητικό τύπο μαθαίνει μέσα από κιναισθητικές πληροφορίες, αφή, κίνηση, προσωπική εμπειρία,  αλλά μέσα από τον κόσμο γύρω του και τον πειραματισμό. Είναι καλός στα σπορ, στο χορό, στην ηθοποιία και στην κατασκευή αντικειμένων με τα χέρια. Αυτός ο τύπος αρέσκεται να κινείται, να τρέχει, να πηδά, να κατασκευάζει, να χορεύει και να αγγίζει πράγματα.

Στο κομμάτι της μελέτης, τον βοηθάει να  κινείται, να χορεύει, να στριφογυρίζει την καρέκλα ή να διαβάζει ξαπλωμένος, να είναι στη φύση ή σε εξωτερικό χώρο, να αγγίζει και να αλλάζει υφές, να δραματοποιεί την γνώση και να την αισθάνεται βιωματικά.

  1. Διαπροσωπικός

Ο μαθητής με διαπροσωπικό τύπο μαθαίνει μέσα από διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικοποίηση, συναναστροφή, και ανταλλαγή απόψεων.  Είναι καλός στο να επικοινωνεί,  να οργανώνει, να παίρνει ηγετικό ρόλο, να μεσολαβεί, να είναι μαζί με άλλους και να συνομιλεί. Αυτός ο τύπος αρέσκεται να αλληλεπιδρά με τους άλλους, να έχει πολλούς φίλους και να αποτελεί μέλος μιας κοινότητας.

Στο κομμάτι της μελέτης, τον βοηθάει να μαθαίνει μαζί με άλλους, να εκφράζει την άποψή του, να ακούει τις πληροφορίες μέσα από την ομάδα και να νιώθει εγγύτητα ώστε να αποθηκεύσει τα γνωστικά δεδομένα.

  1. Ενδοπροσωπικός

Ο μαθητής με ενδοπροσωπικό τύπο μαθαίνει μέσα από την μοναχικότητα και την προσωπική προσπάθεια. Είναι καλός στο να εργάζεται μόνος του και με τους δικούς του ρυθμούς, έχει επιμονή στους στόχους σου και ακολουθεί τη διαίσθησή σου. Αυτός ο τύπος αρέσκεται στο να καθορίζει δικούς σου στόχους, να ονειρεύεται, να σχεδιάζει και να χαλαρώνει.

Στο κομμάτι της μελέτης, τον βοηθάει να μελετάει μόνος του, να συγκεντρώνει την προσοχή του σε συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, να σκέφτεται ανεξάρτητα και να αντλεί πληροφορίες από πηγές που εκείνος προσδιορίζει και ελέγχει.

 

Πηγές:

Yannakoudakis, E. J., Yannakoudakis, E. I., Yannakoudakis, H., & Papadourakis, G. (2014). Using an Expert System to Automatically Map the Learning Profile of Individuals. The Sixth International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning.

Παντελιάδου, Σ., & Φιλιππάτου, Δ. (2013). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο.

Felder, R. M., & Spurlin, J. (2005). Applications, reliability and validity of the index of learning styles. International Journal of Engineering Education, 21(1), 103-112.

Λυμπεροπούλου Κωνσταντίνα

Ειδική Παιδαγωγός