Παιδοψυχιατρική εκτίμηση

Αρχική / Παιδί / Παιδοψυχιατρική εκτίμηση
παιδοψυχιατρική εκτίμηση
  • Διενεργείται: από Παιδοψυχίατρο.
  • Έχει ως σκοπό: τη διάγνωση της οποιασδήποτε μορφής ψυχοπαθολογίας. Η παιδοψυχιατρική αξιολόγηση εντοπίζει τις όποιες αδυναμίες – ελλείμματα μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί (σε γνωστικό, κοινωνικό, συμπεριφορικό, νευρολογικό και ψυχολογικό επίπεδο) και στη συνέχεια προτείνει το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης.
  • Διάρκεια: συνήθως 45 λεπτά.
  • Αριθμός συνεδριών: 2 διαγνωστικές συναντήσεις.

Γενικότερα: ο Παιδοψυχίατρος είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος για να προβεί σε διάγνωση τις κάθε μορφής ψυχοπαθολογίας, χρησιμοποιώντας τα έγκυρα διαγνωστικά εγχειρίδια DSM 5 και ICD 10.

Διαφορές παιδοψυχίατρου – παιδοψυχολόγου: ο παιδοψυχίατρος είναι η ειδικότητα εκείνη η οποία νομιμοποιείται (βάση νόμων) να κάνει την εκάστοτε διάγνωση και κατ’ επέκταση, με βάση αυτή, να προτείνει πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο παιδοψυχολόγος είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει το παιδί στα πλαίσια της ψυχοθεραπευτικής αποκατάστασης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο παιδοψυχίατρος εξειδικεύεται στη διάγνωση ενώ ο παιδοψυχολόγος στην ψυχοθεραπεία, την ψυχολογική υποστήριξη και τη συμβουλευτική.