Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Αρχική / Παιδί / Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία
μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία παιδί
  • Διενεργείται: από Ψυχολόγο με περαιτέρω εκπαίδευση στις μαθησιακές δυσκολίες (ή ειδικό παιδαγωγό).
  • Έχει ως σκοπό: τον εντοπισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί στην προσπάθειά του να μάθει το οτιδήποτε (είτε στο επίπεδο της γλώσσας, είτε στο επίπεδο της αριθμητικής, είτε στο επίπεδο της ανάγνωσης). Στη συνέχεια εφαρμόζονται αποτελεσματικές και επιστημονικά αποδεκτές τεχνικές μαθησιακής αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των όποιων αδυναμιών αντιμετωπίζει το παιδί, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της γενικότερης μαθησιακής ικανότητας του. Έτσι το παιδί μπορεί να μαθαίνει ευκολότερα και να αποδίδει περισσότερο στα μαθητικά του καθήκοντα.
  • Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.
  • Αριθμός συνεδριών: ανάλογα με τη δυσκολία που θα διαγνώσει ο ειδικός στην αξιολόγηση του παιδιού.
  • Συχνότητα συνεδριών: συνήθως 2 φορές την εβδομάδα.

Τι επιτυγχάνουμε με την παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες:

Τη βελτίωση της μαθηματικής ικανότητας

Τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας

Τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου

Τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας

Την βελτίωση της συντακτικής και νοηματικής απόδοσης των σκέψεων των παιδιών

Διαφορές Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξίας:

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια ευρύτερη ομάδα δυσκολιών τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί στην πρώτη παιδική ηλικία (αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα μπορεί να επεκταθούν έως και την ενήλική ζωή του) και αφορούν επίκτητες δυσλειτουργίες στον τομέα γενικότερα της μάθησης. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να διαγνωσθούν από τα 6 ½ έτη και μετά. Με τη σωστή και έγκαιρη αποκατάσταση μπορούν να αντιμετωπιστούν σχεδόν στο 100% με επιτυχία.

Η δυσλεξία είναι μια μορφή μαθησιακών δυσκολιών, η οποία συνήθως υπάρχει εκ γενετής και αφορά δυσκολίες στην όλη διαδικασία μάθησης ενός παιδιού. Η δυσλεξία εντοπίζεται κυρίως στο γραπτό λόγο και μπορεί να διαγνωσθεί με ασφάλεια από τα 8 έτη και μετά. Με τη σωστή και έγκαιρη αποκατάσταση μπορεί να έχει σημαντική βελτίωση.

Κάλυψη παροχών από τα ασφαλιστικά ταμεία: για την μαθησιακή αποκατάσταση προβλέπεται αποζημίωση 15 ευρώ για την κάθε συνεδρία και μέχρι 20 συνεδρίες το μήνα.