Εργοθεραπεία

Αρχική / Παιδί / Εργοθεραπεία
  • Διενεργείται: από Εργοθεραπευτή.
  • Έχει ως σκοπό: να επιτρέψει στους ανθρώπους να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αποτελεί θεραπεία για άτομα με σωματικές ή νοητικές παθήσεις ή αναπηρίες, μέσα από την χρήση συγκεκριμένων – επιλεγμένων έργων καθημερινής ζωής, με σκοπό να παρέχουν τη δυνατότητα στα άτομα να φτάσουν το μέγιστο επίπεδο της λειτουργικότητας και αυτονομίας τους σε όλους τους τομείς της ζωή τους.
  • Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.
  • Αριθμός συνεδριών: ανάλογα με το πρόβλημα που τίθεται από τον εξυπηρετούμενο.
  • Συχνότητα συνεδριών: συνήθως 1 – 2 φορές την εβδομάδα.

Οι εργοθεραπευτές ασχολούνται με δυο κύριες κατηγορίες δυσκολιών:

λεπτή κίνηση

Κρατάω σωστά το μολύβι-στυλό, κόβω σωστά με ψαλίδι, δένω τα κορδόνια μου, βάζω και βγάζω τα ρούχα μου, κρατάω σωστά το πιρούνι, μαχαιρι, κουτάλι κ.α.

αδρή κίνηση

Περπατάω – τρέχω με σταθερότητα, ανεβαίνω σκάλες χωρίς να σκοντάφτω, δεν πέφτω εύκολα, δεν μπερδεύω τα πόδια μου συχνά κ.α.

Τι είναι η Εργοθεραπεία

Επίσης: Σε περιπτώσεις παιδιών, μέχρι τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους (18ου) της ηλικίας τους, με γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αντίστοιχης ειδικότητας και μετά από έγκριση ελεγκτού ιατρού, επιχορηγούνται οι συνεδρίες τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για την εργοθεραπεία εγκρίνονται χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τα χρήματα που εγκρίνονται είναι ανάλογα με τη διάγνωση και αφορούν τα εξής ποσά:

  • 250 ευρώ / ανά μήνα (π.χ. σε διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), σε παιδιά με κώφωση, σε μαθησιακές δυσκολίες, σε δυσλεξία, σε περιπτώσεις διαταραχής στην ανάπτυξη και το λόγο, σε τραυλισμό κ.α.)
  • 440 ευρώ / ανά μήνα (π.χ. σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών ή ψυχονοητικών προβλημάτων, σε περιστατικά Δ.Α.Δ. κ.α.)
  • 590 ευρώ / ανά μήνα (π.χ. επίσης σε κάποιες περιπτώσεις μικτών περιστατικών κινητικών και νοητικών ή ψυχονοητικών προβλημάτων)