Ψυχοθεραπεία

Αρχική / Έφηβος / Ψυχοθεραπεία
ψυχοθεραπεία εφήβων
  • Διενεργείται: από Ψυχολόγο (με περαιτέρω εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία).
  • Έχει ως σκοπό: τον εντοπισμό των καθοριστικών παραγόντων πουεπηρεάζουν την όποια δυσλειτουργία ή διαταραχή του εξυπηρετούμενου. Στη συνέχεια εφαρμόζονται αποτελεσματικές και επιστημονικά αποδεκτές τεχνικές ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των μη λειτουργικών συμπεριφορών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου.
  • Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.
  • Αριθμός συνεδριών: ανάλογα με το πρόβλημα που τίθεται προς συζήτηση από τον εξυπηρετούμενο (συνήθως δεν υπερβαίνει τις 30 συνεδρίες).
  • Συχνότητα συνεδριών: συνήθως 1 φορά την εβδομάδα.
  • Κάλυψη παροχών από τα ασφαλιστικά ταμεία: για την ψυχοθεραπεία προβλέπετε αποζημίωση 15 ευρώ για την κάθε συνεδρία και μέχρι 20 συνεδρίες το μήνα.

Επίσης: Εγκρίνεται ειδική αγωγή σε νέους έως 18 ετών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) καθώς επίσης και σε νέους που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες,Δυσλεξία,Διαταραχή στην ανάπτυξη και στο λόγο και Τραυλισμό, με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό στα 250 ευρώ το μήνα.